Основні поняття хімії - "атом" і "молекула". Атомів відомо лише не набагато більше 100 видів, от молекул - понад 18 млн. Настільки багата розмаїтість обумовлена тим, що атоми різних елементів, взаємодіючи один з одним, здатні поєднуватися в молекули, причому молекули можуть містити різне число атомів одного виду.

(Енциклопедія для дітей. Т. 17. Хімія.- М., 2000.- С. 54).

 "Промінь" по-латинському  - radіus, і тому мимовільне випущення атомами випромінювання одержало назву радіоактивності.

(Енциклопедія для дітей. Т. 17. Хімія.- М., 2000.- С. 141).

 Прийнято вважати, що періодичний закон був відкритий Дмитром Менделєєвим 1 березня (17 лютого по старому стилі) 1869 р. Ця дата стала звичної. А в дійсності тоді мало місце інша подія.

Тридцалетний із Санкт-Петербургского університету до вечора цього дня завершив розробку таблиці "Досвід системи елементів, заснованої на їхній атомній вазі й хімічній подібності".

Але ні про яке формулювання закону 1 березня 1869 р. не було й мови. Лише в статті "Співвідношення властивостей з атомною вагою елементів", написаної через чотири дні, Менделєєв робить висновок: "Елементи, розташовані по величині їхньої атомної ваги, представляють виразну періодичність властивостей".

(Енциклопедія для дітей. Т. 17. Хімія.- М., 2000.- С. 172-173).

 Всі тіла у Всесвіті складаються з атомів тих самих   хімічних елементів, але зміст їх у різних об'єктах по-різному. При цьому спостерігаються цікаві закономірності. Лідери по поширеності - водень (його атомів у космосі -88,6 %) і гелій (11,3 %). На частку інших елементів доводиться всього 1 %!

(Енциклопедія для дітей. Т. 17. Хімія.- М., 2000.- С. 437).

 1813 долі шведський хімік Ієнс Берцеліус запропонував замість кружечків та інших фігур позначати атом шкірного елемента першою або ж першою та однією з наступних літер його латинської назви. Вуглець (Carboneum) стали позначати З, кисень (Oxygenіum) - О...

(Я пізнаю світ: Хімія. - К., 2002. - С.21).

 Як самостійний хімічний елемент  кисень  був відкритий 200  років тому.

Його відкрили незалежно один від одного двоє відомих хіміків ХVІІІ століття - англієць Джозеф Прістлі й швед Карл Шеєле, Алі смороду лише описали кисень, навіть не здогадуючись, що описують.  По-справжньому кисень відкрив французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє. Він пояснивши процеси дихання й горіння як взаємодію речовин з окисником - киснемо.

Він також давши назву цьому елементу.

(Я пізнаю світ: Хімія.- К., 2002.- С. 66-67).

 Найбільш ковкий метав - золото (з 1 м можна витягнути дріт завдовжки 2,4 км); найтугоплавкіший метав - вольфрам (3420°С); найтоксичніший елемент - радій; найважчий метав - осмій; найтвердіший - хром; найбільш тепло- й електропровідний метав - срібло.

(Я пізнаю світ: Хімія.- К., 2002.- С. 88).

 Благородними металами золото й срібло називають так не тому, що смороду рідкісні й красиві, а тому, що смороду не іржавіють. Друга причина - їх дуже важко розчинити. Майже єдина рідина, яка розчиняє золото, - це суміш двох дуже сильних міцних кислот - азотної й соляної..., якові називають "царською горілкою".

(Я пізнаю світ: Хімія.- К., 2002.- С. 113-114).

 Першим лауреатом Нобелівської премії був голландський хімік Я. Вант-Гофф. М. Складовська-Кюрі - перша жінка, удостоєна Нобелівської премії, і перший навчань, удостоєний її двічі.

(Я пізнаю світ: Хімія.- К., 2002.- С. 235).

 Градус Кельвіна (ДО). Одиниця температури по абсолютній температурній шкалі. Градуси Кельвіна мають ту ж величину, що й градуси Цельсия, але нижньою крапкою шкали є нуль Кельвіна або абсолютний нуль. Абсолютний нуль, рівним 273 градусам Цельсия, це теоретична крапка, при якій ідеальний газ займає нульовий обсяг.

(Верзейн Д. Хімія.- М., 1995.- С. 29).

 Алмаз. Прозоре кристалічне з'єднання вуглецю. Він самий твердий з мінералів. Всі вуглецеві атоми з'єднані ковалентними зв'язками, визначаючи високу твердість і високу температуру плавлення (3750°С).

Графить - єдиний неметал, що добре проводить електричний струм.

(Верзейн Д. Хімія.- М., 1995.- С. 64).

 Атом - (від греч. atomos - неподільний) найменша частка, що складається з масивного (у ньому зосереджене від 99,95 % маси для атома водню Н до 99,98 % маси для атома урану U) позитивно зарядженого ядра й, що рухаються в електричному полі ядра негативно заряджених електронів. Неправильно говорити, що "атом - найменша частка хімічного елемента, що зберігає всі його хімічні властивості".

(Гузей Л. С. Новий довідник по хімії / Л. С. Гузей,  В. Н. Кузнєцов.- М., 2001.- С. 13-14).

 Важка вода Д2О. Її зміст у природній воді становить ~ 0,02 %. Її властивості помітно відрізняються від властивостей звичайної води: tпл. = +3,8°С, tкип. = 101,4°С, р = 1,11 г/см3. Розчинність у ній солей помітно менше, ніж у Н2О. Важка вода не підтримує життя тваринних і рослинних організмів.

(Гузей Л. С. Новий довідник по хімії / Л.С. Гузей,  В.Н. Кузнєцов.- М., 2001.- С. 177).

 У цей година відомо більше 110 елементів, біля 90 з яких існують у природі, а інші - добуті штучно шляхом ядерних реакцій. Елементам з порядковими номерами від 104 до 109 були дані назви та символи комісією ІЮПАК в 1995 році. В 1999 році вченими Об'єднаного Інституту ядерних досліджень (м. Дубна) у співпраці з вченими США синтезований 114-й елемент. Він має масу 289.

(Зеленєва О. Г. Хімія.- Донецьк, 2004.- С. 12).

 Зараз існує більше 500 варіантів графічної побудови періодичної системи.

(Зеленєва О. Г. Хімія.- Донецьк, 2004.- С. 82).

 Водень у вільному стані зустрічається лише в незначній кількості, головним чином у верхніх кулях атмосфери. Іноді він виділяється разом з іншими газами при вулканічних виверженнях, а також із бурових свердловин при видобутку нафти. Алі у вигляді сполук Гідроген вельми розповсюджений. Це видно з того, що він складає дев'яту частину води за вагою. Гідроген знаходиться у всіх рослинних та тваринних організмах, входити до складу нафти, природних газів та мінералів. Загалом на частку Гідрогену доводитися біля 1 % всієї маси земної кору, включаючи воду та повітря.

(Зеленєва О. Г. Хімія.- Донецьк, 2004.- С. 171).

 Серед металів за поширеністю в природі алюмінію належить перше місце. Загальний вміст алюмінію в земній корі складає 8,8 %. Найважливіші природні сполуки алюмінію - алюмосилікати, боксити, корунд та кріоліт.

(Зеленєва О. Г. Хімія.- Донецьк, 2004.- С. 278).

 Ферум - найпоширеніший у природі елемент після Алюмінію. Загальний вміст його в земній корі складає 5,1 %. Розповсюджені різні сполуки Феруму. Він входити до складу багатьох мінералів, з яких складаються родовища залізних руд.

(Зеленєва О. Г. Хімія.- Донецьк, 2004.- С. 285).

 Вуглеводи (сахари) широко поширені в природі та грають велику роль у біологічних процесах, що протікають у живих організмах...

На частку вуглеводів припадає близько 80 % сухої речовини рослин та біля 20 % - тварин. Вуглеводи рослини синтезують із неорганічних сполук (З2 та Н2ПРО).

(Зеленєва О. Г. Хімія.- Донецьк, 2004.- С. 429).

 Оксиген - найпоширеніший  хімічний елемент на Землі. Повітря, що нас оточує, містить кисню 23 % - за масою й 21 % - за об'ємом. Ще більше Оксигену знаходиться у зв'язаному стані в земній корі - 47 % за масою й 92 % за об'ємом. У гідросфері - водах океанів, морів і т.д. - його вміст складає 89 %. До складу живих організмів входити до 65 % (мас.) Оксигену. У цілому масова частка Оксигену складає біля 30 % від маси Землі.

(Хімія.- Т., 2001.- С. 12).

 Температура кипіння кисню (-1830С) вища, ніж температура кипіння азоту (-1960С) - іншого основного компонента повітря...

(Хімія.- Т., 2001.- С. 13).

 Сталь відрізняється від чавуну меншим вмістом вуглецю. У чавуні він складає 6 %, а в сталі - не перевищує 2 %.

(Хімія.- Т., 2001.- С. 61).

 Вода - найбільш поширена сполука на Землі. Морська вода містить значну кількість розчинених речовин (1,5 х 1011кг/м3 води). Найбільше йонів Cl- і Na+, а також Mg2+,Са2+, ДО+, SO42-. Морська вода - джерело сировини для добування різних речовин. З неї добувають кухонну сіль, бром, магній та ін.

(Хімія.- Т., 2001.- С. 94).

 Молекула озону складається з трьох атомів Оксигену, а молекула кисню з двох, тому озон у півтора рази важчий за кисень. Озон - значно активніша речовина, ніж кисень. На відміну від кисню він запалює спирт, знебарвлює тканини. Це зумовлено виділенням активного атомарного Оксигену під година розпаду озону.

(Хімія.- Т., 2001.- С. 138).

 Алмаз і графіт мають однаковий склад - З?, Алі відрізняються властивостями: алмаз дуже твердий, оскільки має кристалічнуґратку атомного типу: графіт має шарувату структуру, тому він значно м'якший від алмазу.

(Хімія.- Т., 2001.-С. 175).

 Білки - це природні полімери, що складаються йз залишків амінокислот, з'єднаних пептидними зв'язками.

(Хімія.- Т., 2001.- С. 231).

 Під година гідролізу білків в організмі утворюються амінокислоти. У живих організмах білки відіграють роль будівельного матеріалу. З їх побудовані м'язи, частини суглобів, шкіра, волосся. Інший тип білків - ферменти - відіграють роль каталізаторів хімічних процесів у живих організмах. Крім того, деякі білки виконують транспортні функції, переносячи речовини з однієї частини організму в іншу.

(Хімія.- Т., 2001.- С. 232).

 Ще в  XVІІІ в. був установлений дивний факт: і алмаз, і саме звичайне вугілля при згорянні утворять вуглекислий газ -  і нічого більше. Отже, алмаз і вугілля складаються з того самого   елемента - вуглецю. Учені знали також, що сірка може існувати в різних кристалічних станах. Пізніше вдалося виявити два "фосфори" - білий і червоний. Всі ці приклади узагальнив в 1841 р. шведський хімік Й. Берцелиус і запропонував для цього явища назва "аллотропия" (від грецьких слів, що означають "інший" і "напрямок").

(Енциклопедичний словник юного хіміка.- М., 1990.- С. 16.)

 Елементний склад білків добре відомий. Він включає атоми вуглецю, водню, кисню, азоту й сірки, а іноді й фосфору...

Характерна риса цих з'єднань - дуже велика молекулярна маса: від десятків тисяч до 1 млн і вище.