Головна » Статті » 8 клас

Тема: «Основи, їх склад і назви, фізичні властивості. Класифікація основ»
Мета: Продовжити формувати уявлення учнів про класифікацію неорганічних речовин, ознайомити з класом основ, навчити визначати формулу основ серед інших речовин, називати їх за систематичною номенклатурою, ознайомити з фізичними властивостями.
Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, формування основних інтелектуальних навичок.
Виховувати активну світоглядну позицію в навчанні та прагнення досліджувати навколишній світ.
Тип уроку: Формування нових знань.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів, картки для індивідуальної роботи, зразки розчинних та нерозчинних основ.
 
Хід уроку:
Етапи уроку
Зміст уроку
Форми, методи
Перевірка домашнього завдання
Перевірка раніш засвоєних знань
Організація початку уроку.
Фронтальне опитування:
1.       Назвіть основні класи неорганічних сполук.
2.       За якими ознаками розподілено речовини на класи.
3.       Що таке оксиди, наведіть приклади.
4.       Які речовини називають кислотами? Наведіть приклади.
5.       Які елементи входять до складу кислот?
6.       Яких правил безпеки треба дотримуватись при роботі з кислотами і чому?
Завдання на картках
1.       Виписати окремо і назвати оксиди та кислоти, класифікувати їх:
Mg(OH)2, BaO, HPO3, Na2CO3, HCl,Ca3(PO4)2, Cr2O3, Ca(OH)2, HNO3,SO3.
2.       Виведіть формулу речовини, що складається на 57,5% з Натрію, 40% Оксигену та Гідрогену.
3.       Визначте масу гашеного вапна, формула якого Ca(OH)2, кількістю речовини 0,3 моль.
Гра «Хто такий, що таке?»
Поясни сутність запропонованих слів чи формул:
1.     Хімія.
2.     Неорганічна хімія.
3.     Оксиди, кислоти, основи, солі.
4.     Na2O.
5.     Д.І. Менделєєв.
6.     Сульфатна.
7.     Кислотний дощ.
8.     Парниковий ефект.
9.     NaOH.
Контрольно - корекційні
Усне опитування
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наявність установки на запам’ятовування
 
 
 
 
 
 
 
 
Мотивація навчальної діяльності
Викликати інтерес до вивчення матеріалу, спрямувати навчальну діяльність на досягнення поставленої мети.
Зв’язок з набутим досвідом
Сприйняття та первинне усвідомлення нового матеріалу
Проаналізувати формули речовин, отриманих в розрахункових задачах. Учні самостійно визначають особливості складу нових речовин та пропонують означення.
Обговорити значення слова «основа» (велике, масивне, стійке).
Виписати окремо і назвати основи:
SO3, Al(OH)3H2SiO3, H2CO3,Ba(OH)2, P2O5, MgCl2, LiOH, Pb(NO3)2.
Ознайомити учнів з принципами номенклатури основ.
Розповідь вчителя про мило, мийні засоби, необхідність захисту від їдких речовин.
Завдання «Виправ помилки».
1.       Хімічний експеримент можна проводити в халатах.
2.       Реактиви для дослідів можна брати в різних кількостях.
3.       Перш ніж застосувати розчин лугу переконайтеся в тому, що він милкий на дотик.
4.       Перш ніж застосувати кислоту переконайся, що вона кисла на смак.
5.       Якщо кислота потрапила на шкіру, ушкоджену ділянку оброби слабким розчином оцту.
6.       Для нагрівання використай спиртівку. Запали спиртівку низько схилившись над нею.
7.       Пробірку перед нагріванням міцно тримайте в руках.
8.       Нагріваючи суміш загляньте в пробірку, щоб переконатися, що ви її достатньо нагріли.
9.       Щоб загасити спиртівку, сильно подуйте на неї і спирт згасне.
10.   Свій сніданок покладіть на лабораторний стіл, щоб у вільну від роботи хвилину підкріпитися.
Розповідь вчителя про фізичні властивості основ, класифікація на розчинні та нерозчинні, заповнення опорної схеми в зошитах.
Обговорення техніки безпеки під час роботи з лугами.
Ознайомлення учнів з тривіальними назвами деяких основ.
Вербальні та невербальні засоби викладу матеріалу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемний підхід
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрація зразків основ
Засвоєння знань, умінь, навичок.
 
 
NaOH
Cu(OH)2
H2O
Fe(OH)3
Br2O7
KOH
ОН
1. Учні вибирають формулу основи в сніжинці і називають його за систематичною номенклатурою, визначаючи валентність металу в цих формулах
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Складіть для сусіда чотири формули основ. Учень повинен назвати і класифікувати їх.
3. Добрати відповідні оксиди до складених формул основ.
Колективна робота
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самоперевірка та взаємоперевірка
 
Узагальнення та систематизація знань
Закінчити речення очікування.
1.        Я знаю, що основи за агрегатним станом…
2.        Я знаю, що луги…, бо потрапивши на шкіру викликають…
3.        Я знаю, що якщо луг потрапив на шкіру необхідно…
4.        Я знаю, що основа складається з…
Стимуляційні
 
Підведення підсумків
Учні демонструють результати своєї роботи, взаємно перевіряють, виправляють помилки та роблять висновки.
Учитель підводить підсумки.
Оцінка роботи окремих учнів.
Самоконтроль результату з встановленням ступеня досягнення мети
Повідомлення домашнього    завдання
 
Пояснення
Категорія: 8 клас | Додав: Alex (26.11.2014)
Переглядів: 818 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar